Oferta

rachunki

Kompleksowa obsługa księgowa firm

Nasze biuro rachunkowe w swojej ofercie posiada pełną księgowość dla firm. Sprawdź poniżej co wykonujemy dla swoich klientów:

  • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
  • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
  • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
  • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
  • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
  • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta

Kadry i Płace

W ramach obsługi kadr i płac wykonujemy następujące działania: sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS, ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS oraz sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B).

Zapewniamy Państwu również rzetelne przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników, a także ewidencjonowanie  urlopów  i reprezentowanie klientów w Urzędzie Skarbowym i ZUS.